Aannemer Hegeman Noord levert nieuwbouw Eduwiek op

6 december 2016

Eduwiek, onze nieuwe school aan de Voltastraat, is opgeleverd. Maandag 5 december kregen bestuurders Leendert de Boom en Albert Weishaupt het gebouw formeel overgedragen van aannemer Hegeman Noord. Vanaf januari 2017 volgen alle leerlingen van RENN4 de Windroos en de Atlas en het praktijkonderwijs en vmbo van het RvEC hier hun lessen.

“We zijn ontzettend trots”, zegt Leendert de Boom, voorzitter van het College van Bestuur van RENN4. “Eduwiek maakt een einde aan de grenzen tussen speciaal en regulier voortgezet onderwijs. Ook Ambiq en Onderwijscentrum de Twijn zijn onderdeel van Eduwiek. We hebben onze kennis en expertise gebundeld en een gezamenlijk onderwijsconcept ontwikkeld dat leerlingen toegang geeft tot het totale aanbod aan onderwijs en begeleiding. Daarmee bieden we leerlingen kansen die we afzonderlijk van elkaar niet kunnen bieden.”
 
Geen grenzen meer
Albert Weishaupt, directeur/bestuurder van het Roelof van Echten College, beaamt dat. “Binnen Eduwiek volgen leerlingen regulier of speciaal onderwijs zoals ze dat nu krijgen, maar ook combinaties van onderwijs zijn mogelijk. Nu al zien we daarvan prachtige voorbeelden op onze scholen. Met de ingebruikname van onze nieuwe locatie verdwijnen bovendien alle fysieke grenzen tussen onze scholen. Dat betekent dat een leerling van RENN4 bijvoorbeeld eenvoudig een aantal vakken kan volgen in een reguliere setting. Andersom kunnen wij de expertise van het speciaal onderwijs invliegen, bijvoorbeeld bij het begeleiden van een hoogbegaafde leerling. Eduwiek gaat uit van de mogelijkheden van de leerling.”
 
Samen waar het kan, apart als het moet
Het nieuwe schoolgebouw is er helemaal op ingericht om invulling te geven aan het onderwijsconcept. Onder het motto ‘Samen waar het kan, apart als het moet’ luidde de opdracht voor architect Liag om een school te ontwerpen die recht doet aan de verschillende onderwijsvormen, maar waarin de scholen optimaal gebruik maken van elkaar en de beschikbare faciliteiten. Het resultaat is een gebouw met drie vleugels, waarin iedere onderwijsvorm zijn eigen plek heeft. In het hart van de school vinden leerlingen moderne praktijkvoorzieningen voor gezamenlijk gebruik, zoals een simulatiewoonhuis, een professionele grootkeuken, een arbeidstrainingscentrum en praktijklokalen voor hout, groen en metaal.
 
De komende weken staan in teken van de inrichting van de nieuwe school. Na de kerstvakantie beginnen de lessen. De school wordt op vrijdag 3 februari officieel geopend. Een dag later, op zaterdag 4 februari, houden de scholen open huis.

Foto: Maandag 5 december vond de overdracht plaats van de nieuwe locatie Eduwiek aan de besturen van RENN4 en het Roelof van Echten College. Op de foto v.l.n.r. Walther Hesselink (Hegeman Noord), Albert Weishaupt (RvEC), Leendert de Boom (RENN4) en Tiede Swart (BAM Bouw en Techniek).