Klachtenregeling

Het Roelof van Echten College wil graag klachten zoveel mogelijk voorkomen. Mocht zich echter een klacht voordoen dan moet deze op een effectieve manier worden opgelost. Er bestaat een klachtenregeling waarin de procedure wordt beschreven. Deze is onderaan deze pagina te downloaden.

De procedure gaat er vanuit dat klachten in de regel binnen de school opgelost moeten kunnen worden. Als het een klacht over een persoon betreft, wordt de klacht eerst besproken met de betreffende persoon. Krijgt u onvoldoende gehoor of helpt het niet, dan kunt u de mentor of de sectordirectie benaderen. Mocht u over de afhandeling van de klacht door de sectordirectie niet tevreden zijn dan kunt u in beroep gaan bij de algemeen directeur. Mocht u bezwaar blijven hebben tegen de wijze waarop de school uw klacht heeft afgehandeld dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs, waarbij onze school is aangesloten. Kijk voor meer informatie op www.gcbo.nl 

Klachtenregeling.pdf