Klachten

Op het RvEC doen we er alles aan om klachten te voorkomen. Heb je wel een klacht, dan willen we dat zo goed mogelijk oplossen. Daarvoor bestaat een klachtenregeling.

Van klacht naar oplossing
Onze klachtenregeling houdt in dat we klachten in eerste instantie binnen de school willen oplossen. Een klacht over een persoon bespreken we met de betreffende persoon. Lost dit de klacht onvoldoende op, dan wordt de mentor of de directie ingeschakeld. Ben je niet tevreden over de afhandeling van de klacht door de directie, dan kun je in beroep gaan bij de algemeen directeur/bestuurder. Bij blijvend bezwaar kun je de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs inschakelen.

Interne vertrouwenspersoon
Bij klachten over ongewenste intimiteiten, seksisme of seksuele intimidatie is het niet altijd mogelijk om bovenstaande klachtenprocedure te volgen. Daarom kun je met deze klachten terecht bij de interne vertrouwenspersoon. Elke schoollocatie heeft minimaal twee interne vertrouwenspersonen. Vraag ernaar bij je mentor of afdelingsleider.

Externe vertrouwenspersoon
Mevrouw C.J.B. Lorijn is de externe vertrouwenspersoon van onze school. Zij kan helpen om te bepalen of het nodig is om een klacht in te dienen of dat een gesprek misschien al tot een oplossing leidt. Mevrouw Lorijn begeleidt, als dat nodig is, bij de verdere procedure en helpt bij het doen van aangifte bij de politie of justitie. Ook kan zij doorverwijzen naar organisaties die gespecialiseerd zijn in opvang en nazorg. De externe vertrouwenspersoon mag aanwijzingen voor klachten melden aan de klachtencommissie of het bevoegd gezag. Natuurlijk werkt zij altijd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en is ze verplicht tot geheimhouding.

Mevrouw Lorijn is bereikbaar via 06 51 18 19 01.