Dyslexie

Leerlingen met dyslexie hebben vaak hardnekkige problemen met lezen, spelling en grammatica. Het is een stoornis die niet vanzelf over gaat en dat is al vervelend genoeg. Op het Roelof van Echten College doen we daarom ons best om het deze leerlingen zo gemakkelijk mogelijk te maken, zodat ook zij hun leerloopbaan met succes doorlopen.

Remedial teachers

Het RvEC beschikt over een team van betrokken en enthousiaste remedial teachers (RT’ers) die de leerlingen ondersteunen. Op iedere locatie is een RT’er aanwezig. De begeleiding is gericht op onder meer (begrijpend) lezen en spelling. In sommige gevallen is begeleiding mogelijk bij de ontwikkeling van de manier waarop een leerling zich fysiek beweegt (motorische remedial teaching).

Dyslexiepaspoort

Op het Roelof van Echten College werken we met een dyslexiepaspoort. Leerlingen worden op de basisschool of in klas 1 van het voortgezet onderwijs getest op dyslexie. Indien daar wordt vastgesteld dat een leerling dyslectisch is, krijgt de leerling een dyslexiepaspoort. Op dit document staat beschreven in welke mate rekening moet worden gehouden met de stoornis en welke faciliteiten daarbij horen. Zo is er voor iedereen binnen de school, leerling en docent, duidelijkheid. En dat is wel zo prettig.

Faciliteiten

Het onderwijs op het vmbo is anders dan op het praktijkonderwijs en weer anders dan op het mavo, havo of vwo. De faciliteiten voor leerlingen met dyslexie verschillen dus ook per leerlijn. In het algemeen moet gedacht worden aan:

  • Extra tijd voor toetsen;
  • Groter lettertype bij toetsen;
  • Geen leesbeurten in de klas;
  • Mondelinge in plaats van schriftelijke toetsen;
  • Spellingfouten worden slechts gedeeltelijk meegerekend.

Kurzweil

Het RvEC beschikt op alle locaties over het computerprogramma Kurzweil. Dit is een programma dat leerlingen helpt bij het scannen, lezen, spellen, schrijven en leren. Daarnaast kunnen onze RT’ers leerlingen ondersteunen bij de aanschaf van gesproken leerboeken.

Hebt u specifieke vragen met betrekking tot de dyslexiefaciliteiten op een locatie dan kunt u contact opnemen met het Expertisecentrum. Stuur een e-mail naar mevrouw M. Plaggenmarsch via m.plaggenmarsch@rvec.nl of naar mevrouw E. Min via e.min@rvec.nl.