Begeleiding & Zorg

Het Roelof van Echten College wil een school zijn voor ieder kind. Wij willen onze leerlingen het onderwijs en ondersteuning bieden, zodat zij in staat zijn het maximale uit hun leerloopbaan te halen. Om dat te bereiken houden wij de ontwikkeling van onze leerlingen goed in de gaten.

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid een leerling de juiste begeleiding en zorg te bieden tijdens zijn leerloopbaan en onderwijs te bieden dat bij het niveau van de leerling past. Dat betekent dat wij onze leerlingen prikkelen hogerop te komen en indien nodig adviseren een stapje terug te doen.

In eerste instantie is hier een belangrijke rol weggelegd voor de decaan en de mentor. De mentor volgt leerlingen op de voet en dient vaak als eerste aanspreekpunt bij vragen en eventuele problemen. De decaan ondersteunt scholieren bijvoorbeeld bij de oriëntatie op vervolgopleidingen of als leerlingen willen wisselen van leerlijn of niveau.

Expertisecentrum

Het kan voorkomen dat een leerling aan de reguliere begeleiding niet voldoende heeft. Deze leerlingen kunnen een beroep doen op het Expertisecentrum. Dat bestaat uit een aantal professionals op het gebied van onderzoek, advisering en begeleiding. Het Roelof van Echten College beschikt binnen de eigen school onder meer over eigen psychologen, orthopedagogen en een maatschappelijk werker.

Schoolondersteuningsprofiel

In het kader van passend onderwijs stellen alle scholen voor voortgezet onderwijs een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op. Het SOP beschrijft hoe een leerling op dít moment kan worden ondersteund en welke ontwikkeling er richting de toekomst mogelijk is. Verder geeft de school in het SOP aan welke basisondersteuning de school kan bieden en welke gespecialiseerde ondersteuning, eventueel met hulp van derden. In het SOP zijn ook de afspraken vastgelegd over de inzet van medewerkers bij de begeleiding, en over de deskundigheidsbevordering van deze medewerkers.

Het schoolondersteuningsprofiel van het Roelof van Echten College downloadt u hier. In de schoolgids staat eveneens gedetailleerde informatie over het zorgaanbod per locatie.

Dyslexie

Leerlingen met dyslexie hebben vaak hardnekkige problemen met lezen, spelling en grammatica. Op het Roelof van Echten College doen we daarom ons best om het deze leerlingen zo gemakkelijk mogelijk te maken, zodat ook zij hun leerloopbaan met succes doorlopen.

Lees hier meer over de mogelijkheden voor begeleiding bij dyslexie.