Aanmelden

Ga jij volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs en kies je voor het RvEC? Daar zijn we erg blij mee, je bent van harte welkom! Het aanmelden bij onze school gebeurt via een aanmeldingsformulier, dat bestaat uit twee delen: het ouderformulier en het onderwijskundig rapport. Je ouders vullen het ouderformulier in en overleggen met je leerkracht in groep 8 welk niveau op het voortgezet onderwijs het beste bij jou past. Je docent zet het advies voor een leerlijn op het onderwijskundig rapport en stuurt dit samen met het ouderformulier en een overzicht van jouw schoolgegevens naar ons.Dit gebeurt digitaal via OSO (overdracht service onderwijs). Wij informeren jouw ouders en je basisschool over de toelating. Zijn jouw ouders het oneens met de beslissing van de toelatingscommissie, dan kunnen zij schriftelijk in beroep gaan.

Extra ondersteuning
Heb jij extra ondersteuning of speciaal onderwijs nodig, dan zet jouw leerkracht dit op het onderwijskundig rapport. Wij bekijken dan samen met deskundigen van het Expertisecentrum wat het beste bij jou past. Als je behoefte hebt aan extra ondersteuning, dan word je in groep 8 getest. Hieraan zijn geen kosten verbonden voor je ouders. We ontvangen aanmeldingen van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte graag voor de herfstvakantie.


Aanmelden: formulieren en procedures

Ouderformulier 2021-2022 (digitaal invulbaar AF).docx
Ouderformulier 2021-2022 (versie analoog).docx

Onderwijskundig rapport 2021-2022 (digitaal invulbaar OKR).docx
Procedure aanmelding PO-VO 2021-2022.pdf

Procedure extra ondersteuning SWV.pdf
Stappenplan digitaal aanmelden BO naar VO via OSO 2021-2022.pdf
Aanmeldingen via EXCEL FORMAT voor OSO.xlsx
Checklist digitaal aanmelden bo naar vo 2021-2022.pdf

Aanmelden voor lwoo en praktijkonderwijs
Aanmeldingsprocedure voor lwoo en praktijkonderwijs 2020-2021.pdf
Bijlage aanmelding onderzoek.docx
Overzicht van de criteria voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs.pdf

Later instromen of overstappen
Als je al naar het voortgezet onderwijs gaat en overstapt naar het RvEC of wilt overstappen van leerlijn (zij-instroom), dan geldt een andere manier van aanmelden. Voor meer informatie over de zij-instroom kun je contact opnemen met de betreffende afdelingsleider. Je vindt hun contactgegevens onder de leerlijn in het groene menu.

Aanmeldingsformulier zij-instroom.pdf