Leerlingenraad

Het Roelof van Echten College wil haar leerlingen betrekken bij de dagelijkse gang van zaken op school. Alle leerlijnen van onze school hebben daarom een leerlingenraad.

De LR bestaat uit leerlingen uit alle jaarlagen die meepraten over zaken die alle leerlingen aangaan. Voorbeelden zijn huiswerk en het huiswerkbeleid, buitenschoolse activiteiten, beleid ten aanzien van roken, alcohol en drugs, de kantine, de voorlichtingsavonden en het lesrooster. De LR gaat daarover in gesprek met de schoolleiding, waarbij ze de belangen van hun medescholieren behartigen.  

De volgende leerlijnen en afdelingen hebben een leerlingenraad:

  • Mavo, havo en vwo, begeleider mevr. G.E. Everts
  • Vmbo, begeleider dhr. A. Ekkel en mevr. B. Jansen
  • Praktijkonderwijs, begeleider mevr. K. van Eck 
  • Lwoo, begeleider dhr. E.J. Stuit